Psychotherapie : hoe verloopt het ?

In een eerste gesprek wordt overlopen wat de problemen, de hulpvraag en de verwachtingen zijn, en wordt besproken of er hier een therapeutisch of coaching-proces kan op gang komen. Indien wenselijk omwille van de aard van de problematiek, wordt samen gekeken naar een geschikte doorverwijzing naar een collega psychotherapeut.
Elke sessie duurt 50 min.
De frequentie van de contacten wordt afgesproken, meestal 1 x per week of twee-wekelijks.
Tarieven : gelieve telefonisch contact te nemen. 
Hoe lang een therapie of coachingsproces loopt is niet vooraf vast te leggen, het beëindigen wordt steeds in overleg afgesproken, met respect voor de autonomie van de cliënt.